Agama

Keutamaan bulan Suci Ramadhan

Keutamaan bulan Suci Ramadhan

Keutamaan bulan Suci Ramadhan   Bulan Ramadhan Rasulullah SAW Rasulullah saw bersabda: “Di bulan Ramadhan ada lima hal yang diberikan kepada ummatku dan tidak diberikan kepada ummat para nabi sebelumku: pertama, setiap memasuki malam di bulan Ramadhan Allah swt memandang mereka dan setiap orang yang dipandang oleh Allah ia tidak akan diazab oleh- Nya; kedua, …

Kelihaian Abu Nuwas Mengelak Hukuman Mati

Kelihaian Abu Nuwas Mengelak Hukuman Mati

Kelihaian Abu Nuwas Mengelak Hukuman Mati Siapa Abu Nawas Banyak beredar anggapan bahwa Abu Nuwas (atau Abu Nawas menurut panggilan kaum awam) adalah seorang ulama sufi. Yang benar, dia adalah seorang penyair yang sangat handal. Syair-syairnya menduduki kelas tertinggi dari segi kualitas. Karena kepenyairannya itulah maka dia dekat dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sang Khalifah sering …

Keunikan Kata Salam dalam Al Quran

Keunikan Kata Salam dalam Al Quran

Keunikan Kata Salam dalam Al Quran Firman Allah SWT Di dalam Surat Maryam ayat 15 Allah berucap salam kepada Nabi Yahya a.s. sebagai berikut: “Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.” sementara dalam ayat yang berbeda, Allah berucap salam kepada Nabi Isa a.s. …

Tiga Tahap Kewajiban Puasa

Tiga Tahap Kewajiban Puasa

Tiga Tahap Kewajiban Puasa Tahap Pertama: Awal Kewajiban Puasa Ramadhan Ayat ini turun pada tahun kedua setelah Hijrah. Dengan demikian, Nabi SAW mengalami sembilan kali bulan Ramadhan. Dari sembilan Ramadhan ini hanya satu yang berjumlah sempurna 30 hari, selainnya berjumlah 29 hari. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, Nabi SAW dan para sahabat berpuasa tiga hari setiap …

Cara Shafnya Orang Laki-laki dan Wanita di Belakang Imam

Cara Shafnya Orang Laki-laki dan Wanita di Belakang Imam

Cara Shafnya Orang Laki-laki dan Wanita di Belakang Imam Shof Laki-laki dan Wanita Orang-orang laki-laki tua dan muda berdiri dibelakang imam, sedangkan wanita semuanya berdiri di belakang shaf laki-laki, dan disyari’atkan bagi shaf wanita apa yang disyari’atkan bagi shaf laki-laki, dipenuhi dulu shaf pertama, wajib mengisi kekosongan shaf, dan harus diluruskan… Apabila suatu jamaah wanita …

Hukum Orang Yang Menjadi Imam

Hukum Orang Yang Menjadi Imam

Hukum Orang Yang Menjadi Imam Hukum Menjadi Imam Menjadi Imam mempunyai keutamaan yang sangat agung, oleh karena pentingnya maka nabi melakukannya sendiri, demikian pula para khulafaurrasyidin sesudah beliau. Imam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, jika melaksanakan tugasnya dengan baik, ia mendapat pahala yang sangat besar, dan ia mendapat pahala seperti orang yang shalat bersamanya. …

Hukumnya Melaksanakan Sholat Berjama’ah

Hukumnya Melaksanakan Sholat Berjama'ah

Hukumnya Melaksanakan Sholat Berjama’ah Hukumnya Shalat berjamaah wajib atas setiap muslim yang mukallaf, laki-laki yang mampu, untuk shalat lima waktu, baik dalam perjalanan maupun mukim, dalam keadaan aman, maupun takut. Keutamaan shalat berjamaah di masjid Dalail Pertama Dari Ibnu Umar ra bahwasanya rasulullah bersabda: shalat berjamah lebih utama daripada shalat sendirian dengan tujuh puluh derajat. …

Sejarah Kumandang Adzan dan Iqamah

Sejarah Kumandang Adzan dan Iqamah

Sejarah Kumandang Adzan dan Iqamah Sebagai umat muslim pastinya kita sudah mengerti apa itu adzan dan Iqamah. Adzan merupakan sebuah seruan yang menandai masuknya waktu shalat lima waktu dan dilafazhkan dengan lafazh-lafazh tertentu. Sedangkan Iqamah merupakan seruan bahwa shalat akan segera didirikan dengan menyebut lafazh-lafazh khusus, Iqamah bisa disebut juga sebagai adzan kedua. Sejarah Singkat …

Kutub As-sittah (Kitab Hadits yang Enam)

Kutub As-sittah (Kitab Hadits yang Enam) 1. Kitab Shohih Bukhari Abu Abdillahh Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardizbah, adalah ulama hadits yang sangat masyhur, kelahiran Bukhara. Suatu kota di Uzbekistan, wilayah Unisoviet. Beliau terkenal dengan Bukhary. Beliau telah memperoleh hadits dari beberapa Hafidh, antara lain Maky bin Ibrahim, ‘Abdullah bin Musa Al-‘Abbasy, …

Kitab Hadits Yang Disusun Berdasar Sahabat dan Urutan Awal Hadits

Kitab Hadits Yang Disusun Berdasar Sahabat dan Urutan Awal Hadits   Kitab-kitab Hadis yang Disusun Berdasarkan Nama Sahabat Kitab-kitab hadis yang ditulis berdasarkan nama sahabat mempunyai arti penting dalam pengkajian hadis. Teknis penulisan seperti ini akan sangat membantu dalam mengetahui jumlah dan jenis hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat serta mempermudah pengecekkanya. a) Musnad adalah …