Contoh Memperkenalkan Diri dengan Bahasa Jawa

Contoh Memperkenalkan Diri dengan Bahasa Jawa

Contoh Memperkenalkan Diri dengan Bahasa Jawa

Contoh Memperkenalkan Diri dengan Bahasa Jawa
Contoh Memperkenalkan Diri dengan Bahasa Jawa

Assalamualaikum wr.wb.

Nuwun sewu, nderek nepangaken, nami kula Mukidi. Kula lair wonten Sukoharjo rikala 13 Juni 2004. Umur kula sakniki sampun 12 tahun. Agami kula Islam. Griya kula wonten ing Perum Senengmesem No 12, Gentan, Sukoharjo.

Kula putra mbarep. Sederek kula wonten kaleh. Adik kula namine Mukijan lan Mukini. Asma bapak kula Mukidjo. Menawi ibu kula asmanipun Mukinem. Bapak kula ngasta wonten kantor walikota Solo. Piyambakipun dados petugas bendahara. Menawi ibu kula wonten griya dados ibu rumah tangga.

Kula niku salah satunggaling murid wonten SD Nusa Surakarta. Kula sakniki sampun kelas VI. Kula gadah kasenengan inggih menika nembang Jawa lan maca buku. Kula gadah gegayuhan inggih menika dados menteri pendidikan amargi kula pengin majukaken pendidikan wonten ing Indonesia. Kangge mawujudaken menika, kula kudu sregep sinau lan donga. Kula ugi gadah semboyan, inggih menika pantang menyerah lan terus usaha dados tiyang ingkang sae supados selamet wonten donya lan akhirat.

Cekap semanten tetepangan saking kula, akhiru kalam wassalamualaikum wr. wb.

Baca Juga :