Kemajuan di Bidang Ilmu-ilmu Umum Pada Masa Bani Abbasiyah

Kemajuan di Bidang Ilmu-ilmu Umum Pada Masa Bani Abbasiyah

Kemajuan di Bidang Ilmu-ilmu Umum Pada Masa Bani Abbasiyah

Kemajuan di Bidang Ilmu-ilmu Umum Pada Masa Bani Abbasiyah
Kemajuan di Bidang Ilmu-ilmu Umum Pada Masa Bani Abbasiyah

Kemajuan ilmu-ilmu umum

a. filsafat

Filsafat muncul sebagai hasil integrasi antara islam dengan kebudayaan klasik Yunani yang terdapat di Mesir, Suria dan Persia. Perkembangan ilmu ini pada masa khalifah Harun ar-Rosyid dan Al-Ma’mun. Diantara tokoh-tokohnya ialah Al-Farabi, dan Ibnu Rusyd.

b. kedokteran

Pada masa ini ilmu kedokteran telah mencapai puncak tertinggi. Salah satu tokohnya adalah Ibnu Shina yang dijuluki sebagai bapak kedokteran dunia.

c. astronomi

Astronomi islam yang terkenal pada masa ini adalah al-Fazzari yang pertama menyusun atrolaber (alat yang dpakai sebagai pengukur tinggi bintang) dan al-Fargani yang telah mengarang ringkasan ilmu astronomi.

d. matematika

Tokohnya adalah al-Fazzari, yang memperkenalkan sistem angka Arab dan dikembangkan oleh al-Khawarizmi. Yang menemukan angka nol, dan yang menyusun buku tentang aljabar (Hisab Aljabar wa al-Mukabalah).

Kemajuan dibidang kesenian

Kemajuan dibidang ini meliputi: seni budaya, seni bahasa, kisah dan riwayat, drama, seni suara, musik, seni tari, seni rupa, seni pahat, seni ukir, seni sulam, seni lukis, seni tulis, dan seni bangunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan megah dengan nilai arsitetur yang tinggi, berbagai jenis kaligrafi dan berbagai kesenian lainya. Salah satu tokoh yang ternama adalah Muhammad Iqbal yang menerangkan ilmu filsafat dengan bahasa sastra. Seniman seni ukir yang ternama adalah Badr dan Tarrif (961-976). Dan masih banyak yang lainnya.

Baca Juga: Ayat Kursi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bani Abbasiyah

1. Faktor politik

a. Berpindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Bagdad sebagai ibu kotanya
b. Banyaknya cendikiaan yang menjadi Khalifah
c. Diakuinya mazhab Mu’tazilah sebagai mazhab remi pada masa khalifah al-Ma’mun.

2. Faktor Sosiografi

a. Meningkatnya kemakmuran umat islam pada masa itu
b. Luasnya wilayah islam
c. Kepribadian dari beberapa kholifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan
d. Diadakannya pengaturan, pembukuan, dan pembidangan ilmu pengetahuan.

Demikianlah penjelasan mengenai Kemajuan di Bidang Ilmu-ilmu Umum Pada Masa Bani Abbasiyah. Semoga dapat bermanfaat. Terimakasih.