Visi Misi akang naon wae?

Visi Misi akang naon wae?

  • Ningkat keun mutu SDM di bidang IMTAK dan IPTEK kanggo kompetisi jeung mandiri kanggo ngahadapan era globalisasi
  • Ngawujudkeun siswa nu berakhlakul karimah (cageur, bageur, pinter, bener tur singer)
  • Masihan wahana pendidikan nu berkesinambungan
  • Ningkatkeun hubungan kerjasama jeung pihak sakola, dunia.
  • Numbuhkeun semangat kaunggulan jeung kapedulian secara intensif
Naon tujuanna didirikeun Program OSIS di SMAN Tanjungsari?
Tujuan didirikeuna program OSIS nyaeta kanggo ngahubungkeun jeung merekeun inpirasi jeung apresiasi jang ngilu ngabantu para guru jeung staf kanggo ngajalan keun program-progam pasanggiri nu bakal di aya keun di SMAN Tanjungsari jeung bisa nyalurkeun aspirasi para siswa-siswi nu aya ti dieu.

Iraha jeung dimana program OSIS di jieun?

Pas akang tos janten Ketua OSIS SMAN Tanjungsari eta oge di bantosan ku MPK (Majelis Perwakilan Kelas).
Saha Pembina OSIS SMAN Tanjungsari ayeuna?
Drs. Aa Rukmana
Kumaha proses pas akang nyalonkaun OSIS?
Sabenerna jadi ketua OSIS teh hese ku sabab kudu di satujuan heula ku anggota MPK terus mun tos kitu diwawancara heula ku Guru-guru terus mu di piwarang nyebutkeun Visi jeung Misina jeung di piwarang ngiringan LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa)
Naha akang hoyong nyalonkeun jadi OSIS?
Ah eta mah panggilan hate weh kang, da abdi mah ti SMP oge hoyong jadi Ketua OSIS ngan hanjakal teu janten wae.
Kumaha strategi nu akang pasihan ameh siswa-siswi SMAN Tanjungsari teh supados milih akang?
Ah eta mah simple weh da abdi mah teu ngaluarkeun biaya, eta mah tergantung urangna ges bener acan ngadisiplinkeun diri sorangan, jeung ngadisiplinkeun batur. Jadi siswa-siswi teh nyaho mana nu bener mana nu salah.
sumber :